0

ThermoKid
EKO Termo Apģērbs bērniem
 

 

Termo auduma salīdzinošie testi

Lai novērtētu funkcionālu tekstildrānu pielietošanas lietderību bērnu apģērbu izgatavošanā, tika veikts eksperiments, kurā šīs drānas tika salīdzinātas ar citu šķiedru materiālu drānām, nosakot, kura veida apģērbā fizisko aktivitāšu laikā bērns ātrāk sasvīst, kura veida apģērbs visvairāk uzsūc (piesaista) no ķermeņa izdalīto mitrumu, kā arī, kurš no apģērbiem visātrāk spēj atdot mitrumu apkārtējā vidē.
Testu rezultātā tika salīdzināti trīs apģērbu komplekti, kuri izgatavoti no kokvilnas drānas, merīnvilnas drānas un funkcionālas tekstildrānas (tās sastāvā ir 34% PP, 60.2% PES, 5.8% EL). Eksperimenta laikā pie bērna ādas dažādās ķermeņa vietās piestiprinātie termistori un viens mitruma sensors (skat. blakus attēlu) reģistrē svīšanas sākumu un ķermeņa temperatūras svārstības.
Apkopojot iegūtos datus var secināt, ka ādas temperatūras svārstībās dažādos apģērbos nav lielas diferences, taču būtiski atšķiras no ķermeņa izdalītā mitruma procentuālais daudzums attiecībā pret apģērba masu, kas vislielākais ir merīnvilnas apģērbā – 0,7%, savukārt vismazākais – apģērbā, kura sastāvā ir polipropilēna, poliestera un elastāna šķiedru materiāli, kas ir 0,04%. No šī apģērba arī visīsākā laika posmā (40 min) izgaro no ķermeņa izdalītais mitrums, savukārt visilgāk šis process norit merīnvilnas apģērbā (75 min).
Eksperimenta rezultāti norāda uz funkcionālās tekstildrānas lietderību, tādēļ izvēloties šāda veida apģērbu un piemērotu virsģērbu, ir iespējams maksimāli nodrošināt iespējamās ķermeņa temperatūras svārstības, sniedzot bērnam iespēju brīvi kustēties un justies ērti dažādos klimatiskos apstākļos.
atpakaļ

Audumi

Temperatūras svārstības.

Apkopojot iegūtos datus var secināt, ka ādas temperatūras svārstībās dažādos apģērbos nav lielas diferences, taču būtiski atšķiras no ķermeņa izdalītā mitruma procentuālais daudzums attiecībā pret apģērba masu, kas vislielākais ir merīnvilnas apģērbā – 0,7%, savukārt vismazākais – apģērbā, kura sastāvā ir polipropilēna, poliestera un elastāna šķiedru materiāli, kas ir 0,04%. No šī apģērba arī visīsākā laika posmā (40 min) izgaro no ķermeņa izdalītais mitrums, savukārt visilgāk šis process norit merīnvilnas apģērbā (75 min).

Audumu veidu izpēte.

Testu rezultātā tika salīdzināti trīs apģērbu komplekti, kuri izgatavoti no kokvilnas drānas, merīnvilnas drānas un funkcionālas tekstildrānas (tās sastāvā ir 34% PP, 60.2% PES, 5.8% EL). Eksperimenta laikā pie bērna ādas dažādās ķermeņa vietās piestiprinātie termistori un viens mitruma sensors (skat. blakus attēlu) reģistrē svīšanas sākumu un ķermeņa temperatūras svārstības.

Funkcionālā tekstildrāna.

Eksperimenta rezultāti norāda uz funkcionālās tekstildrānas lietderību, tādēļ izvēloties šāda veida apģērbu un piemērotu virsģērbu, ir iespējams maksimāli nodrošināt iespējamās ķermeņa temperatūras svārstības, sniedzot bērnam iespēju brīvi kustēties un justies ērti dažādos klimatiskos apstākļos.